Ways to promote your child’s brain development ඔබේ දරුවාගේ මොළය වර්ධනය ප්‍රවර්ධනය කරගැනීමේ මාර්ග உங்கள் குழந்தையின் மூளை வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் வழிகள்

Your child’s brain development starts in pregnancy Good nutrition, play, love and care all foster brain growth in your child. ඔබේ දරුවාගේ මොළය වර්ධනය ආරම්භ වන්නේ ඔබේ ගර්භණි සමයේදී ය නිසි පෝෂණය, සෙල්ලම් කිරීම, ආදරය හා රැකවරණය යනාදිය තුලින් ඔබේ දරුවාගේ මොළය වර්ධනය ප්‍රගුණ වේ. உங்கள் குழந்தையின் மூளை வளர்ச்சி கர்ப்பத்தில் இருந்தே தொடங்குகிறது. நல்ல ஊட்டச்சத்து, விளையாட்டு, அன்பு மற்றும் கவனிப்பு அனைத்தும் உங்கள் குழந்தையின் மூளை வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கிறது.

The brain undergoes rapid development very early in life – even before birth. How you promote this growth during pregnancy and while your child is still young can have a big impact on their learning ability, health, and future success. Specifically, your child’s first 1,000 days of life (the time spanning conception to their second birthday) is when you can lay the foundation for optimum brain development in your little one. This window of opportunity for nurturing brain growth extends into the next six years of life, too. ජීවිතයේ මුල් අවධියේදීම - ඉප්දීමටත් පෙර - මොළය ඉතා සීඝ්‍ර වර්ධනයකට භාජනය වේ. ඔබේ ගර්භණි සමයේදී හා දරුවාගේ කුඩා කාලයේ මෙම වර්ධනය ඔබ ප්‍රගුණ කරගන්නා ආකාරය මගින් ඔවුන්ගේ ඉගෙනීමේ ප්‍රවණතාවයන්, සෞඛ්‍ය හා අනාගත සාර්ථත්වය කෙරෙහි විශාල බලපෑමක් ඇති කරයි. විශේෂයෙන් ඔබේ දරුවාගේ ජීවිතයේ මුල් දින 1000 (දරුවා කුස පිලිසිඳගත් මොහොතේ සිට ඔවුන්ගේ දෙවන උපන්දිනය දක්වා) යන කාලය තුල ඔබේ පොඩ්ඩාගේ ප්‍රශස්ත මොළය වර්ධන‍ය සඳහා ඔබට අඩිතාලමක් සැකසිය හැක. මොළය වර්ධනය ප්‍රගුණ කිරිමේ මෙම අවස්ථාව ඔවුන්ගේ ජීවිතයේ ඉදිරි වසර හයටද ව්‍යාප්ත වේ. வாழ்க்கையின் ஆரம்ப கட்டத்தில் இருந்தே மூளை மிக விரைவான வளர்ச்சிக்கு உட்படுகிறது- பிறப்பதற்கும் முன்பில் இருந்து. கர்ப்ப காலத்தில் இந்த வளர்ச்சியை நீங்கள் எவ்வாறு ஊக்குவிக்கிறீர்களோ, அது உங்கள் குழந்தை இளமையாக இருக்கும்போது அவர்களின் கற்றல் திறன், ஆரோக்கியம் மற்றும் எதிர்கால வெற்றியில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. குறிப்பாக, உங்கள் குழந்தையின் முதல் 1,000 நாட்கள் (கருத்தரித்ததில் இருந்து அவர்களின் இரண்டாவது பிறந்தநாள் வரையான காலம்) உங்கள் குழந்தைக்கு உகந்த மூளை வளர்ச்சிக்கு அடித்தளத்தை அமைக்கலாம். மூளையின் வளர்ச்சியை ஊக்குவிப்பதற்கான இந்த வாய்ப்பு அடுத்த ஆறு வருட வாழ்க்கையிலும் நீடிக்கிறது.

Let’s look at how parents can encourage brain development in their children. දෙමව්පියන් විසින් ඔවුන්ගේ දරුවන්ගේ මොළය වර්ධනය පොළඹවිය හැක්කේ කෙසේද යන්න අපි බලමු. பெற்றோர் தங்கள் குழந்தைகளின் மூளை வளர்ச்சியை எவ்வாறு ஊக்குவிக்க முடியும் என்பதைப் பார்ப்போம்.

Pre-pregnancy ගර්භණී සමයට පෙර கருத்தரிக்க முன்னர்

It is very important to plan a pregnancy correctly. The best age to become pregnant is between 20 and 35 years and the optimum age is 25 to 35 years. A woman trying to get pregnant should be in good health which includes having a proper Body Mass Index or BMI (between 18.5 to 23.0 kg/m2), no anaemia, and a good micro-nutrition status specially with sufficient iron, zinc, folic acid and vitamin B12. Additionally, a woman trying to conceive should begin to take folic acid (400 micro grams/0.4mg) daily. At present, only 1 mg tablets are available in the country, so half a tablet would be the correct daily dosage. Folic acid is essential for good brain development in babies and if a woman trying to get pregnant has a folate deficiency by the time she does conceive, it may lead to defects in the baby. ඔබේ ගර්භණි සමය නිවැරදිව සැලසුම් කරගැනීම ඉතාමත් වැදගත් වේ. දරුවෙකු පිලිසිඳ ගැනීමට සුදුසුම වයස අවුරුදු 20-35ත් වන අතර එයට ප්‍රශස්ත වයස අවුරුදු 25-35ත් වේ. දරුවෙකු පිලිසිඳ ගැනීමට උත්සහ කරන කාන්තාවක් විසින් යහපත් සෞඛ්‍ය තත්යක පසුවිය යුතු අතර ඇයගේ ශරීර ස්කන්ධ දර්ශකය (Body Mass Index) නිසි අගයක පැවතිය යුතුයි (18.5 to 23.0 kg/m2 අතර). එමෙන්ම, ඇය රක්තහීනතාවයෙන් තොරව සිටිය යුතු අතර, යකඩ, සින්ක්, ෆෝලික් අම්ලය හා විටමින් B12 අඩංගු හොඳ ක්ෂුද්‍ර පෝෂණ තත්ත්වයක ඇය පසුවිය යුතුයි. එයට අමතරව, දරුවෙකු පිලිසිඳ ගැනීමට උත්සහ කරන කාන්තාවක් විසින් දෛනිකව ෆෝලික් අම්ලය (මයික්‍රෝ ග්‍රෑම් 400 /0.4mg) ගැනීමට පටන් ගත යුතුයි. වර්තමානයේ, අප රටේ ලබාගත හැක්කේ 1 mg පෙති වන හෙයින්, දිනකට එම පෙත්තෙන් භාගයක් ගැනීම සුදුසු වේ. ළදරුවන්ගේ නිසි මොළය වර්ධනය සඳහා ෆෝලික් අම්ලය අත්‍යවශ්‍ය වේ. එම නිසා, දරුවෙකු පිලිසිඳ ගැනීමට උත්සහ කරන කාන්තාවකට ෆෝලේට් හීනතාවයක් ඇත්නම්, ඇය ගැබිණියක් වන විට දරුවා තුල යම් අඩුපාඩු ඇතිවිය හැක. கர்ப்பத்தை சரியாக திட்டமிடுவது மிகவும் முக்கியம் ஆகும். கருத்தரிக்க சிறந்த வயது 20 முதல் 35 வயது வரை என்பதோடு, உகந்த வயது 25 முதல் 35 ஆண்டுகள் ஆகும். கர்ப்பமாக இருக்க முயற்சிக்கும் ஒரு பெண் நல்ல உடல் ஆரோக்கியத்துடன் இருக்க வேண்டும். இதில் சரியான உடல் நிறை குறியீட்டெண் அல்லது டீஆஐ (18.5 முதல் 23.0 கிலோ கிராம்.மீ2 வரை), இரத்த சோகை இன்றி, குறிப்பாக போதுமான இரும்புச் சத்து, துத்தநாகம், ஃபோலிக் அமிலம் கொண்ட நல்ல நுண்ணூட்டச்சத்து நிலை மற்றும் உயிர்ச்சத்து பி 12 நிலை ஆராக்கியமாக இருத்தல். அதற்கு மேலதிகமாக, கருத்தரிக்க முயற்சிக்கும் ஒரு பெண் தினமும் ஃபோலிக் அமிலம் (400 மைக்ரோ கிராம்ஃ0.4 மிகி) எடுக்கத் தொடங்க வேண்டும். தற்போது, நாட்டில் 1 மி.கி மாத்திரைகள் மட்டுமே கிடைக்கின்றன. எனவே அரை மாத்திரை சரியான தினசரி மருந்தாக இருக்கும். குழந்தைகளில் நல்ல மூளை வளர்ச்சிக்கு ஃபோலிக் அமிலம் அவசியமாகும். மேலும் ஒரு பெண் கர்ப்பம் தரிக்கும் நேரத்தில் ஃபோலேட் குறைபாடு இருந்தால், அது குழந்தைக்கு குறைபாடுகள் ஏற்பட வழிவகுக்கும்.

Getting both doses of the rubella vaccine is also an important pre-pregnancy measure. Also, any long-term illnesses (e.g., diabetes, epilepsy, asthma) should be well controlled with medications changed to those that are not harmful to the foetus, on medical advice. දරුවෙකු පිලිසිඳ ගැනීමට පෙර රුබෙල්ලා එන්නතයේ මාත්‍රාවන් දෙකම ලබා ගැනීම වැදගත් පියවරක් වේ. එසේම, දියවැඩියාව, අපස්මාරය, ඇදුම වැනි දීර්ඝ කාලීන අසනීප තත්වයන් ඇත්නම්, දරුවෙකු පිලිසිඳ ගැනීමට පෙර වෛද්‍ය උපදෙස් මත, කළලයට අහිතකර නොවන බෙහෙත් භාවිතයෙන් මෙම අසනීප තත්ව පාලනය කරගත යුතුයි. ரூபெல்லா தடுப்பூசியின் இரண்டு அளவுகளும் கர்ப்பத்திற்கு முந்தைய ஒரு முக்கியமான நடவடிக்கையாகும். மேலும், எந்தவொரு நீண்ட கால நோய்களும் (எ.கா. நீரிழிவு, வலிப்பு, ஆஸ்துமா) மருத்துவ ஆலோசனையின் பேரில், கருவுக்கு தீங்கு விளைவிக்காத மருந்துகளாக மாற்றப்பட்டு நன்கு கட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டும்.

In pregnancy ගර්භණි සමය අතරතුර கருவுற்று இருக்கும் போது

Your baby’s brain starts to develop during the third week of gestation. In pregnancy, your child’s brain growth largely depends on three factors: maternal nutrition, stress, and infection. ඔබ ගැබ්ගෙන තුන්වන සතිය වන විට දරුවාගේ මොළය වර්ධනය ආරම්භ වේ. ගර්භණි සමය තුල, ඔබේ දරුවාගේ මොළය වර්ධනය සාධක තුනක් මත වැඩි වශයෙන් රඳා පවතී: මාතෘ පෝෂණය, ආතතිය හා අසාදන. கர்ப்பத்தின் மூன்றாவது வாரத்தில் உங்கள் குழந்தையின் மூளை வளரத் தொடங்குகிறது. கர்ப்ப காலத்தில், உங்கள் குழந்தையின் மூளை வளர்ச்சி பெரும்பாலும் மூன்று காரணிகளைப் பொறுத்தது: தாய்வழி ஊட்டச்சத்து, மன அழுத்தம் மற்றும் தொற்று.

  • Nutrition: There are a few key nutrients that play an important role in foetal brain development: folate, iodine, iron, vitamin D, choline, and docosahexaenoic acid (DHA; 22:6n-3). If you eat a healthy, balanced diet during pregnancy, you will automatically ensure that you get these and other important nutrients, contributing to your child’s brain development. You could also ask your doctor to recommend a pregnancy multivitamin. පෝෂණය: කලලරූපයේ මොළය වර්ධනයේදී වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරන ප්‍රධාන පෝෂ්‍ය පදාර්ථ කිහිපයක් තිබේ : ෆෝලේට්, ආයඩීන්, යකඩ, විටමින් D, කෝලීන් හා ඩොකොසහෙක්සේනොයික් අම්ලය (DHA; 22:6n-3). ගර්භණි සමයේදී ඔබ නිරෝගි, සමබර ආහාර වේලක් ආහරයට ගතහොත්, දරුවාගේ මොළයේ වර්ධනය සඳහා උපකාරී වන මෙම පෝෂ්‍ය පදාර්ථ හා වෙනත් වැදගත් පෝෂ්‍ය පදාර්ථ ලබාගැනීම ඔබට තහවුරු කරගත හැක. ඔබේ වෛද්‍යවරයාගෙන් ඔබ වෙනුවෙන් මල්ටිවිටමින් පෙති ද නිර්දේශ කරගත හැක. ஊட்டச்சத்து: கருவின் மூளை வளர்ச்சியில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் சில முக்கிய ஊட்டச்சத்துக்கள் உள்ளன: ஃபோலேட், அயோடின், இரும்பு, உயிர்ச்சத்து டி, கோலின், மற்றும் டோகோசஹெக்செனோயிக் அமிலம் (னுர்யு; 22: 6n-3) என்பனவாகும். கர்ப்ப காலத்தில் நீங்கள் ஆரோக்கியமான, சீரான உணவை உட்கொண்டால், உங்கள் குழந்தையின் மூளை வளர்ச்சிக்கு அவை பங்களிப்பதோடு, ஏனைய முக்கியமான ஊட்டச்சத்துக்களை நீங்கள் தானாகவே பெற்றுக்கொள்வீர்கள். நீங்கள் ஒரு கர்ப்ப பல்-உயிர்ச்சத்து மருந்தினை பரிந்துரைக்க உங்கள் மருத்துவரிடம் கேட்கலாம்.
  • Stress: Too much maternal stress and anxiety in pregnancy can have an impact on the child’s brain development, research finds. Husbands and extended family can play a big role in minimizing the amount of stress a pregnant woman is exposed to, by supporting her through pregnancy. ආතතිය: අධික මාතෘ ආතතිය හා කාංසාව දරුවාගේ මොළය වර්ධනය කෙරෙහි බලපෑ හැකි බව පර්යේෂණ තුලින් හෙලි වේ. කාන්තාවකගේ ගර්භණි සමයේ ඇයට අවශ්‍ය සහයෝගය ලබාදෙමින් ඇය නිරාවරණය වන ආතතිය අවම කිරීම සඳහා ඇයගේ ස්වාමිපුරුෂයාටත් පවුලේ අනෙකුත් සාමාජිකයන්ටත් වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටුකල හැක. மன அழுத்தம்: கர்ப்ப காலத்தில் அதிக தாய்வழி மன அழுத்தம் மற்றும் கவலை குழந்தையின் மூளை வளர்ச்சியில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்று ஆய்வில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. ஒரு கர்ப்பிணிப் பெண் வெளிப்படும் அழுத்தத்தின் அளவைக் குறைப்பதில் கணவனும், குடும்பமும் ஒரு பெரிய வகிபாகத்தை வகிக்க முடியும்.
  • Infection: Research shows that certain infections during pregnancy – e.g., some bacterial infections, rubella – can have a negative impact on the baby’s brain development. To help prevent infection, pregnant mothers, and those around must pay careful attention to good hygiene practices like proper handwashing. This is why it’s so important to make sure that vaccination against preventable diseases like rubella is done on time. ආසාදන: ගර්භ්ණි සමයේ ඇතිවිය හැකි සමහර ආසාදන හේතුවෙන් (උදා: සමහර බැක්ටීරීයා ආසාදන, රුබෙල්ලා වැනි) දරුවාගේ මොළය කෙරෙහි ඍණාත්මක බලපෑමක් ඇතිවිය හැකි බව පර්යේෂණ තුලින් පෙන්වා දෙයි. අසාදන වළක්වා ගැනීම සඳහා, ගර්භණි මව්වරුන් හා ඇය අවට සිටින්නන් නිසි සනීපාරක්ෂක පුරුදු ඇතිකරගැනීමට හා නිසි ආකාරයට දෑත් සෝදාගැනීමට වග බලාගත යුතුයි. මේ හේතුව නිසා රුබෙල්ලා වැනි වළක්වාගත හැකි රෝග වලට එරෙහි එන්නත් වේලාවට ලබා ගැනීමට වග බලාගත යුතුයි. தொற்று: கர்ப்ப காலத்தில் சில நோய்த்தொற்றுகள்- உதாரணமாக, சில பாக்டீரியா தொற்று, ரூபெல்லா- போன்றன குழந்தையின் மூளை வளர்ச்சியில் எதிர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்று ஆய்வு சுட்டிக்காட்டுகிறது. தொற்று நோயைத் தடுக்க, கர்ப்பிணித் தாய்மார்கள் மற்றும் சுற்றியுள்ளவர்கள் முறையாக கைகளைக் கழுவுதல் போன்ற நல்ல சுகாதார நடைமுறைகளில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். இதனால்தான் ரூபெல்லா போன்ற தடுக்கக்கூடிய நோய்களுக்கு எதிரான தடுப்பூசியை சரியான நேரத்தில் பெற்றுக்கொள்வதை உறுதிசெய்வது மிகவும் முக்கியமாகிறது.
In childhood ළමා අවධිය குழந்தையின் சிறுவர் பராயம்
1. Good nutrition 1. නිසි පෝෂණය 1. நல்ல ஊட்டச்சத்து

After your baby is born, good nutrition continues to have an important role in their brain development. The first source of this is your breast milk. Your milk is perfectly tailored to fuel your child’s overall growth. Research has found that, “breast milk increases the amount of biochemicals that are important for brain growth and development.” In other words, breast milk can power your baby’s brain development. Continue to exclusively breastfeed your baby for the first six months and thereafter appropriately mix with complementary food upto two years. ඔබේ දරුවා ඉපදීමෙන් පසුවද ඔවුන්ගේ මොළය වර්ධනය සඳහා නිසි පෝෂණය වැදගත් වේ. මූලික වශයෙන් කුඩා කාලයේදී ඔවුන්ට මෙය සැපයෙන්නේ ඔබේ මව්කිරි තුලින් ය. ඔබේ දරුවාගේ සමස්ත වර්ධනය සඳහා මෙය පරිපූර්ණ ආහාර වේලකි. “මව්කිරි මගින් මොළයේ වර්ධනය සඳහා වැදගත් වන ජෛව රසායනික ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය වැඩි කරයි” යැයි පර්යේෂණ වලින් සොයාගෙන ඇත. එනම්, මව්කිරි මගින් ඔබේ දරුවාගේ මොළය වර්ධනය බල ගැන්වේ. දරුවාට මාස හයක් වන තෙක් දිගටම මව්කිරි පමණක් ලබාදෙන්න, ඉන් පසු අවුරුදු දෙකක් වන තෙක් අවශ්‍ය පරිදි අමතර ආහාර ලබාදිය හැක. உங்கள் குழந்தை பிறந்த பின்னர், நல்ல ஊட்டச்சத்து அவர்களின் மூளை வளர்ச்சியில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. இதற்கு முதல் ஆதாரம் உங்கள் தாய்ப்பால். உங்கள் குழந்தையின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்க உங்கள் தாய்ப்பால் சரியாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. “தாய்ப்பால் மூளை வளர்ச்சி மற்றும் விருத்திக்கு முக்கியமான உயிர்வேதியியல் அளவை அதிகரிக்கிறது" என்று ஆராய்ச்சி கண்டறிந்துள்ளது. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், தாய்ப்பால் உங்கள் குழந்தையின் மூளை வளர்ச்சியைக் கூட்டும். முதல் ஆறு மாதங்களுக்கு உங்கள் குழந்தைக்கு பிரத்தியேகமாக தாய்ப்பால் கொடுங்கள், அதன்பிறகு இரண்டு வருடங்கள் வரை நிரப்பு உணவோடு கலந்து கொடுக்கவும்.

When your baby is six months old and introduced to solid food (along with supplementary breastfeeding), the kind of nutrition they get also plays a role in brain development. While the brain needs all kinds of nutrients for proper development, there are some – protein, polyunsaturated fatty acids, iron, zinc, copper iodine, choline, folate and vitamins A, B6, and B12 – which are essential. If you can provide your child with a balanced diet that includes foods like; fish; eggs; chicken; pulses; wholegrains; fresh fruit and vegetables, then it’s likely they will get the nutrients specified above needed for brain development. ඔබේ දරුවාට මාස හයක් වන විට අමතර ආහාර හඳුන්වා දුන් පසු (අතිරේක ආහාරයක් වශයෙන් මව්කිරි ද ලබාදෙමින්), දරුවන්ට එසේ ලැබෙන එම පෝෂණයත් ඔවුන්ගේ මොළය වර්ධනය සඳහා වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරයි. නිසි වර්ධනය සඳහා මොළයට සෑම වර්ගයකම පෝෂ්‍ය පදාර්ථ අවශ්‍ය වන අතර, ඒ අතුරින්, අත්‍යවශ්‍ය ඒවා කිහිපයක් ඇත : ප්‍රෝටීන්, බහු අසංතෘප්ත මේද අම්ල, යකඩ, සින්ක්, තඹ, අයඩීන්, කෝලීන්, ෆෝලේට් හා විටමින් A, B6 හා B12. මාළු, බිත්තර, කුකුල් මස්, ධාන්‍ය වර්ග, සම්පූර්ණ ධාන්‍ය, නැවුම් පළතුරු හා එළවළු සහිත සමබර ආහාර වේලක් ඔබේ දරුවාට දිය හැකි නම්, ඔවුන්ගේ මොළය වර්ධනය සඳහා ඉහත සඳහන් පෝෂ්‍ය පදාර්ථ සියල්ලම ඒ හරහා ඔවුන්ට ලැබේ. உங்கள் குழந்தைக்கு ஆறு மாத வயது மற்றும் திட உணவை அறிமுகப்படுத்தும்போது (மேலதிக தாய்ப்பாலுடன்), அவர்கள் பெறும் ஊட்டச்சத்து மூளை வளர்ச்சியில் பங்கு வகிக்கிறது. சரியான வளர்ச்சிக்கு மூளைக்கு அனைத்து வகையான ஊட்டச்சத்துக்களும் தேவைப்பட்டாலும், சில- புரதம், பாலிஅன்சாச்சுரேட்டட் கொழுப்பு அமிலங்கள், இரும்பு, துத்தநாகம், தாமிர அயோடின், கோலின், ஃபோலேட் மற்றும் உயிர்ச்சத்துகள் ஏ, பி 6 மற்றும் பி 12 ஆகியவை அவசியமாகிறது. உங்கள் குழந்தைக்கு மீன்,; முட்டை, கோழி, பருப்பு வகைகள், முழு தானியங்கள்;, புதிய பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள் போன்ற நிறை உணவை வழங்கினால், அவர்கள் மூளை வளர்ச்சிக்குத் தேவையான ஊட்டச்சத்துக்களைப் பெற்றுக்கொள்வார்கள்.

2. Play 2. සෙල්ලම් කිරීම/ ක්‍රීඩාව 2. விளையாட்டு

It’s simple – in the early years, your child learns through play, and it is in fact essential for healthy brain development. When your little one plays, millions of connections are made between the nerve cells that trigger important brain-led development that is crucial for learning. For example, gross motor skills (e.g., walking, running, jumping) and fine motor skills (e.g., the ability to maneuver tools like pencils and pens needed for writing, or scissors for cutting). මෙය සරල කරුණකි - පුරාණ කාලයේ දරුවන් සෙල්ලම් කිරීම/ක්‍රීඩාව තුලින් බොහෝ දේ ඉගෙන ගත්තේය. මෙය යහපත් මොළය වර්ධනය සඳහාද අත්‍යවශ්‍ය කාරණයකි. ඔබේ පොඩ්ඩා සෙල්ලම් කරන විට, ඉගෙනිම සඳහා වැදගත් වන, මොළය විසින් මෙහෙයවනු ලබන වැදගත් සංවර්ධනයක් ඇති කරන ස්නායු සෛල අතර මිලියන ගණනක් සම්බන්ධතා ඇති වේ. උදාහරණයක් වශයෙන්, දළ චාලක කුසළතා (ඇවිදීම, දිවීම, පැනීම) හා සියුම් චාළක කුසළතා (ලිවීමට අවශ්‍ය කරන පැන්සල් හා පෑන් හා කැපීමට අවශ්‍ය කතුරු වැනි මෙවලම් හැසිරවීමට ඇති හැකියාව). இது எளிதானது - ஆரம்ப ஆண்டுகளில், உங்கள் குழந்தை விளையாட்டு மூலம் கற்றுக்கொள்கிறது, உண்மையில் விளையாட்டு என்பது ஆரோக்கியமான மூளை வளர்ச்சிக்கு அவசியமாகும். உங்கள் குழந்தை விளையாடும் போது, மூளை வழிநடத்தும் வளர்ச்சியைத் தூண்டும் நரம்பு செல்களுக்கு இடையே மில்லியன் கணக்கான இணைப்புகள் செய்யப்படுகின்றன. அது கற்றலுக்கும் இன்றியமையாததாகும். உதாரணமாக, மொத்த இயக்க திறன்கள் (உதா. நடைப்பயிற்சி, ஓடுதல், குதித்தல்) மற்றும் சிறந்த இயக்க திறன்கள் (உதா. எழுதுவதற்குத் தேவையான பென்சில்கள் மற்றும் பேனாக்கள் அல்லது வெட்டுவதற்கு கத்தரிக்கோல் போன்ற கருவிகளை கையாளும் திறன்).

Play also helps develop executive function, which stems from the frontal lobe of the brain. Executive function is a set of mental skills that includes memory, planning and organization, attention span, and managing time. All these abilities contribute to a child’s learning and lived experiences in and outside of school, extending to the adult years. Additionally, play develops your child’s language and communication skills, imagination, creativity, and curiosity which are all linked to cognitive function. මොළයේ ඉදිරිපස කොටසෙන් හට ගන්නා විධායක ක්‍රියාකාරිත්වය වර්ධනය කිරීමට ද ක්‍රීඩාව උපකාරී වේ. විධායක ක්‍රියාකාරිත්වය යනු, මතකය, සැලසුම් කිරීම සහ සංවිධානය කිරීම, අවධානය යොමු කිරීමේ කාලය හා කාල කළමණාකාරිත්වය ඇතුළත් මානසික කුසලතා සමූහයකි. මෙම හැකියාවන් සියල්ලම පාසැල ඇතුළත හා පිට දරුවෙකුගේ ඉගෙනීම හා ජීවන අත්දැකීම් වලට දායක වේ. මේවා දරුවාගේ වැඩිහිටි වයස තෙක් තිබේ. එමෙන්ම, ක්‍රිඩාව හරහා දරුවාගේ සංජානන ක්‍රියාකාරිත්වයට සම්බන්ධ භාෂා හා සන්නිවේදන කුසලතා, පරිකල්පනය, නිර්මාණාත්මක බව හා කුතුහලය වර්ධනය වේ. மூளையின் முன் மடலில் இருந்து உருவாகும் நிர்வாக செயல்பாட்டை உருவாக்கவும் விளையாட்டு உதவுகிறது. நிர்வாக செயல்பாடு என்பது நினைவகம், திட்டமிடல் மற்றும் அமைப்பு, கவனத்தின் காலம் மற்றும் நேரத்தை நிர்வகிக்கும் மன திறன்களின் தொகுப்பாகும். இந்த திறன்கள் அனைத்தும் குழந்தையின் கற்றல் மற்றும் பாடசாலைக்கும், அதற்கு வெளியேயும் அனுபவங்களைப் பெற பங்களிக்கின்றன. அது வயது வந்த பின்னரும்கூட. மேலதிகமாக, விளையாட்டு உங்கள் குழந்தையின் மொழி மற்றும் தகவல்தொடர்பு திறன்கள், கற்பனை, படைப்பாற்றல் மற்றும் ஆர்வத்தை வளர்க்கிறது. இவை அனைத்தும் அறிவாற்றல் செயல்பாடுகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

One of the best forms of play that parents can encourage is unstructured or free play which is simply your child playing alone or with peers. This encourages independent thinking, exploration (within safe boundaries), curiosity, and of course, learning. දෙමව්පියන් විසින් උනන්දු කල හැකි හොඳම ආකාරයේ ක්‍රීඩාව නම් නිදහසේ දරුවන්ට සෙල්ලම් කිරිමට ඉඩ දීමයි, එනම් දරුවා තනිව හෝ සම වයසේ මිතුරන් සමග සෙල්ලම් කිරීමයි. මේ හරහා ස්වාධීනව සිතීම, ගවේෂණ කිරීම (ආරක්ෂිත සීමාවන් තුල), කුතුහලය හා ඉගෙනීම වැනි දේ දිරිගැන්වේ. பெற்றோர் ஊக்குவிக்கக்கூடிய சிறந்த விளையாட்டு வடிவங்களில் ஒன்று கட்டமைக்கப்படாத அல்லது இலவச விளையாட்டு என்பதாகும். இது உங்கள் குழந்தை தனியாக அல்லது சகாக்களுடன் விளையாடுகிறது. இது சுயாதீன சிந்தனை, ஆய்வு (பாதுகாப்பான எல்லைக்குள்), ஆர்வம் மற்றும் நிச்சயமான கற்றலை ஊக்குவிக்கிறது.

While promoting plenty of free play, parents can also “play” with their children. Harvard University Professor of Child Health and Development, Jack Shonkoff describes the “serve and return” interaction between children and parents that can start as early as when your baby is a newborn. In this two-way interaction, parents simply respond to their child’s cues and actions. If your baby smiles and coos, you “serve” back a smile and respond with a similar sound. Professor Shonkoff says when parents do this, they’re helping to “build brain circuits” in their child. දරුවන්ට නිදහසේ සෙල්ලම් කිරීමට උනන්දු කරවන අතර, දෙමව්පියන්ටද ඔවුන්ගේ දරුවන් සමග “සෙල්ලම්” කල හැකියි. හාවර්ඩ් විශ්ව විද්‍යාලයේ ළමා සෞඛ්‍ය හා සංවර්ධනය සම්බන්ධව කටයුතු කරන මහාචාර්ය ජැක් ෂොන්කොෆ් විසින් විස්තර කරන පරිදි, දෙමව්පියන් හා දරුවන් අතර පවතින “serve and return” ලෙස හැඳින්වෙන අන්තර්ක්‍රියාව දරුවා අළුත උපන් බිළින්දෙකුව පවතින කාලයේ සිට ආරම්භ කල හැකි බවයි. මෙම ද්වි මාර්ග අන්තර්ක්‍රියාව තුල සිදුවන්නේ දෙමව්පියන් ඔවුන්ගේ දරුවන්ගේ ඇඟවීම් සහ ක්‍රියාවන්ට ප්‍රතික්‍රියා කිරීමයි. ඔබේ දරුවා සිනහ වුවොත් හෝ ළදරු ශබ්ද ඇති කලොත්, ඔබ එයට ප්‍රතික්‍රියාවක් වශයෙන් සිනහ වන්න හෝ එයට සමාන ශබදයක් නගන්න. මහාචාර්ය ෂොන්කොෆ්ට අනුව, දෙමව්පියන් මෙසේ කිරීමෙන් ඔවුන්ගේ දරුවන්ගේ “මොළයේ පරිපථ ගොඩනැගීමට” උපකාරී වන්නේය. ஏராளமான இலவச விளையாட்டுக்களை ஊக்குவிக்கும் போது, பெற்றோரும் தங்கள் குழந்தைகளுடன் “விளையாட" முடியும். ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழக குழந்தை ஆரோக்கியம் மற்றும் மேம்பாட்டு பேராசிரியர், ஜாக் ஷோன்காஃப் குழந்தைகள் மற்றும் பெற்றோருக்கிடையேயான “பராமரிப்பு மற்றும் விளைவு" தொடர்புகளை விவரிக்கிறார். இதனை உங்கள் குழந்தை புதிதாகப் பிறந்தவுடனேயே ஆரம்பிக்கலாம். இந்த இருவழி தொடர்புகளில், பெற்றோர் தங்கள் குழந்தையின் சைகைகள் மற்றும் செயல்களுக்கு வெறுமனே பதிலளிக்கின்றனர். உங்கள் குழந்தை சிரித்து, ஒலி உண்டாக்கினால், நீங்கள் ஒரு புன்னகையைப் “பரிமாறுகிறீர்கள்". மேலும் அதேபோன்ற ஒலியுடன் பதிலளிக்கவும். பேராசிரியர் ஷோன்கோஃப் கூறுகையில், பெற்றோர் இவற்றைச் செய்யும்போது, அவர்கள் தங்கள் குழந்தைக்கு “மூளை சுற்றுவழிகளை உருவாக்க" உதவுகிறார்கள்.

3. Provide love, minimize stress 3. ආදරය ලබාදීම, ආතතිය අවම කරගැනීම 3. அன்பை வழங்குங்கள், மன அழுத்தத்தைக் குறையுங்கள்

Toxic stress (different kinds of stress which a child is exposed to continuously) can change and weaken the chemistry and even structure of your child’s brain. Examples of toxic stress include physical and emotional abuse, neglect, and exposure to violence. On the other hand, parental love and care can strengthen a child’s brain. Research shows that children with nurturing, loving parents have brains with a larger hippocampus. This is a part of the brain linked with learning, memory and stress response. It’s simple – provide a loving, caring environment for your little one to grow up in and know that you are actively contributing to their brain development. ධූලක ආතතිය (දරුවා විසින් දිගටම නිරාවරණය වන විවිධ ආකාරයේ ආතතියන්) මගින් ඔබේ දරුවාගේ මොළයේ රසායනය හා ව්‍යුහය පවා වෙනස් කර දුර්වල කල හැක. ශාරීරික හා චිත්තවේගීය හිංසනය, නොසැලකිල්ල හා ප්‍රචණ්ත්වයට නිරාවරණය වීම යනාදිය ධූලක ආතතියට උදාහරණ වේ. ඊට වෙනස්ව, දෙමව්පිය ආදරය හා රැකවරණය තුලින් දරුවෙකුගේ මොළය ශක්තිමත් කල හැක. දරුවන්ව ආදරයෙන් පෝෂණය කරන දෙමව්පියන් සිටින දරුවන්ගේ මොළය හිප්පොකැම්පස් කොටස විශාල බව පර්යේෂණ තුලින් පෙන්වා දෙන්නේය. ඉගෙනීම, මතක ශක්තිය හා ආතතියට ප්‍රතික්‍රියා දැක්වීම යනාදියට අදාළ මොළයේ කොටස මෙය වේ. මෙය ඉතා සරලය - ඔබේ දරුවගේ වර්ධනය සඳහා ආදරය හා රැකවරණය පිරි පරිසරයක් ලබාදීමෙන් ඔබ ඔවුන්ගේ මොළයේ වර්ධනයට ක්‍රියාකාරීව දායක වන බව දැන ගන්න. நச்சு மன அழுத்தம் (ஒரு குழந்தை தொடர்ச்சியாக வெளிப்படுத்தும் பல்வேறு வகையான மன அழுத்தம்) உங்கள் குழந்தையின் மூளையின் வேதியியல் மற்றும் கட்டமைப்பையும் மாற்றலாம். மேலும் பலவீனப்படுத்தலாம். உடல் மற்றும் உணர்வு ரீதியான துஷ்பிரயோகம், புறக்கணிப்பு மற்றும் வன்முறை வெளிப்பாடு ஆகியவை நச்சு அழுத்தத்தின் எடுத்துக்காட்டுகள் ஆகும். மறுபுறம், பெற்றோரின் அன்பும் அக்கறையும் குழந்தையின் மூளையை பலப்படுத்தும். பராமரிக்கும், அன்பான பெற்றோர் உள்ள குழந்தைகள் பெரிய ஹிப்போகாம்பஸ் மூளையை (மூளைப் பின்புற மேடு) வைத்திருப்பதாக ஆராய்ச்சி காட்டுகிறது. இது கற்றல், நினைவகம் மற்றும் மன அழுத்தத்துடன் தொடர்புடைய மூளையின் ஒரு பகுதியாகும். இதனை உருவாக்குவது எளிது - உங்கள் குழந்தை வளரும் போது ஒரு அன்பான, அக்கறையுள்ள சூழலை வழங்குவதன் மூலம் அவர்களின் மூளை வளர்ச்சிக்கு நீங்கள் தீவிரமாக பங்களிப்பு செய்கிறீர்கள் என்பதை அறிந்துகொள்ளுங்கள்.

What are some of the ways in which you nurture your little one’s brain development? ඔබේ පොඩ්ඩාගේ මොළය වර්ධනය පෝෂණය කිරීමට ඔබ ගන්නා ක්‍රියාමාර්ග මොනවාද? உங்கள் சிறியவரின் மூளை வளர்ச்சியை நீங்கள் ஊக்குவிக்க முடியுமான சில வழிகள் யாவை?

*This article has been reviewed by Professor Pujitha Wickramasinghe, Senior Professor in Paediatrics, Faculty of Medicine, University of Colombo, and Hony. Consultant Paediatrician, Lady Ridgeway Hospital Colombo. *මෙම ලිපිය, කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලීය වෛද්‍ය පීඨයේ ළමා රෝග පිළිබඳ ජේෂ්ඨ මහාචාර්ය, කොළඹ රිජ්වේ ආර්යා රෝහලේ ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය උපදේශක මහාචාර්ය පූජිත වික්‍රමසිංහ විසින් සමාලෝචනය කරන ලදි. *கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தின், மருத்துவ பீட குழந்தை மருத்துவ சிரேஷ்ட விரிவுரையாளரும், கொழும்பு லேடி ரிஜ்வே வைத்தியசாலையின் கௌரவ குழந்தை மருத்துவ ஆலோசகருமான பேராசிரியர் பூஜித விக்ரமசிங்கவினால் இந்த ஆக்கம் மீளாய்வு செய்யப்பட்டது.